Przejdź do treści


Cudzoziemcy a rynek pracy w Płocku

12 lipiec 2017
Cudzoziemcy a rynek pracy w Płocku - podsumowanie I półrocza 2017 roku

Na koniec czerwca 2017 roku odnotowano w Płocku kolejny rekord, jeśli chodzi o malejąca liczbę osób bezrobotnych. W rejestrach Miejskiego Urzędu Pracy znajdowały się 4894 osoby. Niski poziom bezrobocia rejestrowanego i niedobór pracowników na lokalnym rynku sprawiają, że rośnie zainteresowanie pracownikami ze Wschodu, głównie z Ukrainy. Ma to odzwierciedlenie zarówno w liczbie rejestrowanych oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, jak i w liczbie wydawanych informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi.
W 2015 r. w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku zarejestrowano 3379 oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy. Natomiast w roku 2016 było to już 7329, a w pierwszych sześciu miesiącach roku 2017 - 4510.

Więcej informacji w załączonym materiale.


Wykonanie: Kamikaze | Kreacja: Fajne Chłopaki