Przejdź do treści


Aktualizacja informacji opublikowanej w dniu 11.07.2017 r. w sprawie naboru wniosków o przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

13 lipiec 2017


Miejski Urząd Pracy w Płocku informuje, iż w związku z rezygnacją osoby niepełnosprawnej z realizacji zawartej umowy w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na pojęcie działalności gospodarczej kwota do rozdysponowania została zwiększona o 27.300,00 zł.

W związku z powyższym z  przyznanego limitu środków na rok 2017 na realizację powyższego zadania do rozdysponowania pozostała kwota 40.000,00 zł.

Pozostałe warunki naboru ogłoszonego w dniu 11.07.2017 r. pozostają bez zmian.


Wykonanie: Kamikaze | Kreacja: Fajne Chłopaki