Przejdź do treści


Zakończenie naboru wniosków o zorganizowanie stażu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – projekt pt. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w Mieście Płocku (II)”

01 sierpień 2017

 

Miejski Urząd Pracy w Płocku informuje, że w związku z wykorzystaniem limitu miejsc stażu możliwych do zorganizowania w roku bieżącym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - projekt pt. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w Mieście Płocku (II)" nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach w/w projektu od dnia 01.08.2017 r. został zakończony.

 Wykonanie: Kamikaze | Kreacja: Fajne Chłopaki