Przejdź do treści


Przedłużenie terminu naboru wniosków w sprawie dokonania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych długotrwale.

22 wrzesień 2017

Miejski Urząd Pracy w Płocku przedłuża termin naboru wniosków w sprawie dokonania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych długotrwale.

Do rozdysponowania w ramach programu pozostała kwota 200.000,00 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów utworzenia 10 stanowisk pracy dla osób bezrobotnych długotrwale.

Nabór będzie prowadzony do wyczerpania posiadanych na ten cel środków finansowych.

Szczegółowe informacje udzielane są w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku, ul. 3 Maja 16 - pok. 211 (II piętro) lub pod nr telefonu 24 367-18-37 oraz zamieszczone na stronie internetowej www.mup.plock.eu i mupplock.praca.gov.pl.


Wykonanie: Kamikaze | Kreacja: Fajne Chłopaki