Przejdź do treści


Przedłużenie terminu naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

09 październik 2017

Miejski Urząd Pracy w Płocku przedłuża termin naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej finansowanych z limitu algorytmu oraz o przyznanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej w ramach ,,Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych długotrwale" finansowanych ze środków pozyskanych z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do wyczerpania posiadanego limitu środków przeznaczonych na ten cel.
Pozostałe zasady naboru nie ulegają zmianie.Wykonanie: Kamikaze | Kreacja: Fajne Chłopaki