Przejdź do treści


Autowypłata - Masowe Wypłaty

Uprzejmie informujemy, iż

Miejski Urząd Pracy w Płocku wprowadził od dnia 01 marca 2014r. nową formułę wypłaty świadczeń dla osób bezrobotnych - pod nazwą „MASOWE WYPŁATY". Świadczenie pieniężne może Pan/Pani odebrać w terminach wskazanych poniżej, w dowolnym oddziale lub agencji PKO Bank Polski SA na terenie całego kraju.

Ważne! Do banku należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość ze zdjęciem i numerem PESEL (dowód osobisty lub paszport) w dowolnym dniu wypłaty wyznaczonym przez urząd oraz poinformować kasjera, że są  „masowe wypłaty" świadczenia z Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku.

W roku 2016 i 2017 obowiązują następujące terminy wypłat:

 • 11-13.10.2016r.
 • 09-14.11.2016r.
 • 09-13.12.2016r.
 • 11-13.01.2017r.
 • 10-14.02.2017r.
 • 10-14.03.2017r.
 • 12-14.04.2017r.
 • 10-12.05.2017r.
 • 12-14.06.2017r.
 • 12-14.07.2017r.
 • 10-14.08.2017r.
 • 12-14.09.2017r.
 • 11-13.10.2017r.
 • 10-14.11.2017r.
 • 12-14.12.2017r.

Miejsce wypłaty:    Wszystkie oddziały i agencje banku PKO Bank Polski S.A. w godzinach urzędowania, do których Pan/Pani się zgłosi. Wykaz wszystkich oddziałów, w których możliwy jest odbiór środków pieniężnych dostępny jest na stronie internetowej pod adresem - http://www.pkobp.pl

Wymagane dokumenty: Otrzymanie świadczenia możliwe będzie po przedstawieniu w banku dokumentu potwierdzającego tożsamość:

 • ze zdjęciem i numerem PESEL (dowód osobisty lub paszport),
 • w przypadku cudzoziemców, po okazaniu karty stałego pobytu lub paszportu;


   Wykonanie: Kamikaze | Kreacja: Fajne Chłopaki