Przejdź do treści


CAZ

logo CAZ

Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) jest wyspecjalizowaną komórką organizacyjną w ramach Miejskiego Urzędu Pracy realizującą zadania w zakresie usług i instrumentów rynku pracy.

 W ramach Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) świadczone są następujące usługi:

 • pośrednictwo pracy,
 • poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa,
 • szkolenia,
 • pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.

 Dodatkowo pracownicy Centrum zajmują się :

 • organizacją staży,
 • organizacją prac interwencyjnych,
 • organizacją robót publicznych,
 • organizacją prac społecznie użytecznych,
 • przyznawaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • refundacją kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy,
 • finansowaniem studiów podyplomowych,
 • dofinansowaniem kosztów egzaminów, licencji.


Wykonanie: Kamikaze | Kreacja: Fajne Chłopaki