Przejdź do treści


Druki i dokumenty do pobrania

Zasiłek dla bezrobotnych

Dodatek aktywizacyjny

Staż

1. Staż ze środków Funduszu Pracy

2. Staż w ramach środków PFRON

3. Staż w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014 - 2020

4. Staż w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020 (RPO)

  5. Staż w ramach Bonu stażowego

  Zgłoszenie krajowej oferty pracy

  Zatrudnianie cudzoziemców

  Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy

  Finansowanie kosztów egzaminów, licencji

  Studia podyplomowe finansowane ze środków Funduszu Pracy

   Wnioski o dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
             Wykonanie: Kamikaze | Kreacja: Fajne Chłopaki