Przejdź do treści


Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny

Jest jednym z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i jej głównym instrumentem w zakresie rozwoju zasobów ludzkich oraz przeciwdziałaniu bezrobociu, promującym spójność gospodarczą i społeczną w całej Unii oraz wspierającym działania podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz rocznych wytycznych w sprawie zatrudnienia.

EFS w latach 2007-2013

EFS w latach 2014-2020

 
Wykonanie: Kamikaze | Kreacja: Fajne Chłopaki