Przejdź do treści


Informacje dla pracodawców

Miejski Urząd Pracy w Płocku zapewnia pracodawcom bezpłatnie fachową pomoc w doborze odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy.

Ponadto:

-pomagamy zaspokoić potrzeby zgłaszane przez pracodawców w zakresie rekrutacji pracowników,
-posiadamy informacje o osobach bezrobotnych i poszukujących pracy,
-udostępniamy informacje o wolnych miejscach pracy,
-na życzenie pracodawcy przeprowadzamy wstępną weryfikację kandydatów do pracy,
-według potrzeb, organizujemy w siedzibie naszego urzędu spotkania z grupą osób bezrobotnych, spełniających wymagania określone w zgłoszonej ofercie pracy.Wykonanie: Kamikaze | Kreacja: Fajne Chłopaki