Przejdź do treści


Oferty pracy

Informacje o ofertach pracy można uzyskać:


Oferty pracy zawierające dane umożliwiające identyfikację pracodawcy
oraz oferty w ramach sieci EURES
pok. 201 tel. (24) 367-18-43


Sala Obsługi Osób Bezrobotnych II piętro


Oferty pracy niezawierające danych umożliwiających identyfikację pracodawcy:
stanowiska 3-4, tel. (24) 367-18-50


Oferty stażu:
stanowiska 5-6, tel. (24) 367-18-47
Wykonanie: Kamikaze | Kreacja: Fajne Chłopaki