Przejdź do treści


Sprawozdania rynku pracy

Dział zawiera miesięczne sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01 wraz z załącznikami począwszy od stycznia 2008 r.
Odpowiednie okresy sprawozdawcze można wybrać z menu po prawej stronie.Wykonanie: Kamikaze | Kreacja: Fajne Chłopaki