Przejdź do treści


Statystyki

Zapraszamy do zapoznania się z danymi statystycznymi dotyczącymi osób bezrobotnych z terenu Miasta Płocka oraz ogólnej sytuacji na lokalnym rynku pracy. Jeśli prezentowane w tym dziale informacje okażą się niewystarczajace, prosimy o doprecyzowanie interesujących Państwa zagadnień i kontakt z nami celem zapoznania się z odpowiednimi materiałami.

Sprawozdania o rynku pracy

Raporty i analizy

Stopa bezrobociaWykonanie: Kamikaze | Kreacja: Fajne Chłopaki