Przejdź do treści


Szkolenia

Miejski Urząd Pracy inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych w następujących formach:

Szkolenia grupowe - realizowane przez Miejski Urząd Pracy w Płocku zgodnie z planem szkoleń, opracowanym na podstawie wyników badań, analiz i prognoz na rynku pracy, częstotliwości występowania ofert oraz zapotrzebowania ze strony pracodawców. Osoba bezrobotna może zgłosić chęć udziału w szkoleniu grupowym lub propozycję udziału w nim może otrzymać bezpośrednio od pracownika urzędu.

Plan szkoleń na rok 2016 dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w MUP Płock po zmianach

Szkolenia w trybie indywidualnym -  Miejski Urząd Pracy kieruje bezrobotnego, na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia. Skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę następuje po złożeniu wniosku. Uzasadnienie celowości nastąpić może poprzez:

  • oświadczenie przyszłego pracodawcy o zamiarze powierzenia tej osobie odpowiedniej pracylub
  • oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej lub
  • uzasadnienie własne dotyczące celowości skierowania na wskazane szkolenie

Ponadto osoba bezrobotna lub inna uprawniona, która chce zdobyć, zmienić lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe może skorzystać z :

Finansowania kosztów egzaminów, licencji

Miejski Urząd Pracy na wniosek bezrobotnego, może sfinansować ze środków Funduszu Pracy, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu. Bezrobotny składa wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji oraz dokumenty wymagane przez miejski urząd pracy, w szczególności:

  • dokument zawierający informację o nazwie, terminie i koszcie egzaminu lub uzyskania licencji.

 

 

Miejski Urząd Pracy w Płocku , ul. 3 Maja 16 - II piętro

Dział Poradnictwa i Szkoleń

Stanowisko ds. szkoleń - pok. 216- tel. 367-18-66,  pok. 217 - tel.  367-18-11

Ogólne zasady organizacji szkoleń (więcej)!

Zasady organizacji szkoleń indywidualnych (więcej)!

Zasady finansowania kosztów egzaminów oraz uzyskania licencji (więcej)!Wykonanie: Kamikaze | Kreacja: Fajne Chłopaki